Ngày này năm xưa: Ngày 22/4/1975, kế hoạch tiến công Sài Gòn – Gia đình được phê duyệt lần cuối cùng

share on:

Ngày 22-4, Bộ Chính trị hội ý về sự phát triển của tình hình cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở miền nam. Sau đó, đồng chí Lê Duẩn điện cho các đồng chí Văn Tiến Dũng, Lê Ðức Thọ, Phạm Hùng và Lê Trọng Tấn, chỉ thị: Mỹ-ngụy tìm cách trì hoãn cuộc tiến công của ta vào Sài Gòn, lập chính phủ mới, đưa ra đề nghị ngừng bắn đi đến tìm giải pháp chính trị cứu vãn tình thế khỏi thất bại hoàn toàn. Thời cơ để mở cuộc tổng tiến công về quân sự và chính trị vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày để kịp thời phát động tiến công. Hành động trong lúc này là bảo đảm chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn…Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Cùng ngày, Quân ủy Trung ương điện cho đồng chí Văn Tiến Dũng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, nêu rõ: Ðịch trì hoãn để tìm cách đề nghị ngừng bắn, kéo dài sang mùa mưa… Sài Gòn không giữ nổi thì chúng rút về đồng bằng sông Cửu Long, lấy Cần Thơ làm trung tâm… Hướng tây nam và đường số 4 sẵn sàng ngăn chặn, tiêu diệt địch trong tình huống chúng rút từ Sài Gòn về Cần Thơ.

Ngày này năm xưa: Ngày 22/4/1975, kế hoạch tiến công Sài Gòn - Gia đình được phê duyệt lần cuối cùng

Tại thị xã Hàm Tân, tỉnh Bình Tuy, quân địch sau khi rút chạy bằng tàu, thuyền ra biển tưởng lực lượng ta tiến về phía nam nên quay lại chiếm giữ thị xã. Ngày 22-4-1975, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 được tăng cường Tiểu đoàn 5 thiết giáp, một tiểu đoàn pháo 105, một đại đội pháo cao xạ và Ðại đội 9, Trung đoàn 128, Sư đoàn 325 cùng các lực lượng địa phương tiến công giải phóng thị xã Hàm Tân, tiêu diệt và làm tan rã gần 5.000 tên địch đang co cụm trong thị xã.

Cũng tại Bình Tuy, ngày 22-4, Trung đoàn 812 cùng các lực lượng phối hợp nhanh chóng đánh chiếm khu vực Láng Gòn. Ðại đội địa phương 88 dùng cối 60 ly bắn phá kho đạn ở Ðộng Ðền. Quân địch ở thị xã La Gi hoàn toàn bị tan vỡ, tháo chạy ra cửa biển Tân Lý.

Trong khi đó, tại sở chỉ huy cánh đông, Bộ Tư lệnh cánh đông nhận nhiệm vụ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh do phái viên của Bộ Tư lệnh chiến dịch truyền đạt. Ngay trong đêm, Ðảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 họp nghiên cứu quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch tác chiến của Quân đoàn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 22-4, kế hoạch tiến công Sài Gòn-Gia Ðịnh được Ðảng ủy và Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh thông qua và phê duyệt lần cuối cùng. Các đồng chí Hoàng Cầm và Hoàng Thế Thiện, Tư lệnh và Chính ủy Quân đoàn 4, tới Sở chỉ huy tiền phương của Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh báo cáo tình hình và thông qua quyết tâm với các đồng chí Phó Tư lệnh chiến dịch Lê Trọng Tấn và Phó Chính ủy chiến dịch Lê Quang Hòa.

Cũng bắt đầu từ ngày 22-4, Trung đoàn 148 Quân đoàn 3 có pháo phòng không của Trung đoàn 232 và lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ tiếp tục đánh cắt giao thông và đánh một số trận cấp tiểu đoàn.

Cùng ngày 22-4, tại Ðồng Ðế, Bộ Tư lệnh đường Trường Sơn triệu tập hội nghị khẩn cấp cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc. Ðồng chí Ðồng Sỹ Nguyên, Tư lệnh Bộ đội đường Trường Sơn thông báo kế hoạch chuẩn bị của Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chung của Bộ đội Trường Sơn và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Theo Báo Nhân dân

Facebook Comments