Ngày Quốc tế Thiếu nhi, xé lòng khi xem những hình ảnh về tội ác Mỹ, nguỵ với trẻ thơ Việt Nam

share on:

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, chúng ta ai cũng có con, có em, có cháu… Đất nước, gia đình và bản thân mỗi chúng ta đang giành cho các cháu những gì tốt đẹp nhất. Xin gửi đến các bạn những hình ảnh này, mong các bạn chia sẻ để nhân dân ta biết thêm tội ác của Mỹ, Nguỵ – chúng ác với cả trẻ thơ Việt Nam.

Nhìn thấy sự thật này chúng ta càng thấy quý giá của cuộc sống hoà bình và càng căm phẫn với bọn cuồng 3 que, bọn phản động và các thế lực đang ngày đêm chống phá Việt Nam.

Huyền Trang

Facebook Comments