Nhân dân xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An đang hàn lại cờ Tổ quốc sau khi bị giáo dân phá hoại

share on:

Sau khi hàng loạt lá cờ Tổ quốc cắm trên cầu và đường làng đã bị những kẻ phản động trong giáo họ Văn Thai (xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An) phá hoại, hiện nay nhân dân yêu nước xã Sơn Hải đang hàn lại những lá cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Mời các bạn xem các hình ảnh trực tiếp từ hiện trường:

Một người dân xã Sơn Hải cho biết, sau khi hàn cờ Tổ quốc lần này, nếu bọn phản động tiếp tục xúc phạm Quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc thì nhân dân sẽ không tha thứ.

 

Mời các bạn xem lại tin giáo dân Văn Thai bẻ cờ Tổ quốc tại đây:

Giáo họ Văn Thai (xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An) thách thức lòng yêu nước?

 

HOVI Huyền Trang

Facebook Comments