Quý I/2019: Tặng 14 triệu thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách

share on:

Trong quý I/2019, 14 triệu thẻ bảo hiểm y tế và sổ khám chữa bệnh miễn phí đã được phát tặng cho các đối tượng chính sách.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong quý I này, cả nước có 36,69 triệu lượt người, đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổng số tiền đề nghị quỹ bảo hiểm y tế thanh toán lên tới 19.330 tỷ đồng.

Cũng trong quý I này, có 14 triệu thẻ bảo hiểm y tế và sổ khám chữa bệnh miễn phí được phát tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước. Trong đó, đối tượng sinh sống tại xã đảo của tỉnh Khánh Hòa được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đã được chi trả trên 1 tỷ đồng khám chữa bệnh.

Theo VTV

Facebook Comments