Thái-lan thông qua Luật An ninh mạng

share on:

Hội đồng lập pháp quốc gia Thái-lan (NLA) thông báo, cơ quan này đã thông qua Luật An ninh mạng với 133 phiếu thuận và 16 phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay, 28-2.

Ảnh: The Nation.

Theo đó, Luật An ninh mạng mới được thông qua sẽ cho phép các cơ quan có thẩm quyền bỏ qua các lệnh của tòa án trong các tình huống quan trọng. Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng của Luật là việc thành lập Ủy ban An ninh mạng quốc gia, do Thủ tướng chủ trì để soạn thảo chính sách và kế hoạch hành động củng cố an ninh mạng.

Ngoài ra, Thái-lan cũng sẽ thành lập một Ủy ban Giám sát an ninh mạng, do Bộ trưởng phụ trách kinh tế kỹ thuật số và xã hội chịu trách nhiệm điều hành. Ủy ban này sẽ được quyền thu thập thông tin, tài liệu và nhân chứng để hỗ trợ phân tích về các mối đe dọa an ninh mạng.

Luật mới cũng trao quyền người đứng đầu Ủy ban An ninh mạng quốc gia được phép tìm kiếm, tịch thu hệ thống máy tính mà không cần lệnh của tòa án để đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng. Tòa án và các bên liên quan sau đó có thể sẽ được thông báo về những hành động như vậy.

Chủ tịch của Ủy ban An ninh mạng quốc gia và Ủy ban Giám sát An ninh mạng cũng có thể ra yêu cầu và buộc hợp tác đối với các bên liên quan trong việc cập nhật thông tin từ các mối đe dọa an ninh mạng nếu có, theo các quy định của pháp luật.

Trước khi được thông qua, dự luật An ninh mạng của Thái-lan đã được chính phủ nước này đồng ý về nguyên tắc từ năm 2015. Bản thảo sau đó đã được chỉnh sửa, đưa ra lấy ý kiến phản hồi của công chúng vào hồi tháng 3 năm ngoái. Sau khi Hội đồng lập pháp quốc gia Thái-lan chỉnh sửa một lần nữa, dự luật lại được đem ra cho công chúng góp ý kiến từ 27-9 đến 12-10-2018.

Luật mới này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được đăng trên Công báo Hoàng gia, dự kiến vào tháng 5 năm nay.

MINH ĐỨC – TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Facebook Comments