THƯ ĐÒI LẠI CHÙA!

share on:

Kính thưa Quý ông!

Trong dân gian khắp cả nước ai cũng biết “Nhà thờ La Vang nguyên là Ngôi chùa của Phật giáo có từ thơì vua Minh Mạng, bị dân Công giáo chiếm rồi làm nhà thờ lên trên đó”. Biết thế, nhưng nhiều năm qua chúng tôi chưa có đủ sử liệu để làm rõ sự kiện. Gần đây, chúng tôi có đọc được cuốn “Linh địa La vang” của Linh mục Nguyễn Văn Ngọc, xuất bản tại Huế năm 1969, được chuẩn y bởi Tổng đại diện tòa Giám mục Huế ngày 13/4/1970. Sách được tái bản năm 1978 tại Hoa Kỳ do nguyệt san “Trái Tim Đức Mẹ” thuộc dòng Đồng công ở bang Missouri Hoa Kỳ (P.O. Box 836, Carthage, Mo. 64838), và cuốn “Công Giáo Chính Sử” của tiến sĩ Trần Chung Ngọc, Giao Điểm xuất bản tại Hoa Kỳ, 1999. Trang 40, cuốn “Linh Địa La Vang” và trang 332 @ 333 sách “Công Giáo Chính Sử” cho biết nhà thờ La Vang hiện nay nguyên trước đây là ngôi chùa Lá Vằng của Phật giáo được làm dưới gốc cây đa vào đầu thời Vua Minh Mạng, về sau bị người Công giáo đến phá chùa, cướp đất rồi làm nhà thờ lên trên đó.

Căn cứ vào hai sử liệu chính xác ấy, nhất là chứng liệu trong cuốn “Linh Địa La Vang” do Giáo hội Công giáo chuẩn y và phát hành, chúng tôi kính đệ đơn này đến xin nhị vị áp dụng pháp luật Quốc gia và sự công bằng tối thiểu cần có để buộc kẻ chiếm hữu tài sản bất hợp pháp phải trả lại cho nguyên chủ.

Tăng và tín đồ Phật giáo trên toàn cõi Việt Nam và thế giới, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị chúng tôi, vô cùng biết ơn sự giải quyết thỏa đáng và nhanh chóng của Chính phủ về trường hợp chiếm đoạt trái phép nói trên, để chúng tôi có nơi thờ tự theo tín ngưỡng như pháp luật quốc gia đã cho phép.

Trân trọng kính đơn.

TM. Thường Trực Ban Trị SựTỉnh Hội Phật Giáo Quảng Trị

KT. Trưởng ban

Phó Trưởng ban Thường trực

Thượng tọa Thích Phước Châu.

 

Facebook Comments