Tuyên giáo ra sao?

share on:

Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thiếu tướng Hoàng Kiền – Anh hùng LLVTND – Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam:

Tôi đã có ý định thôi chơi facebook, “dời đô” về làng, vui chơi với đám mục đồng xưa nay đã thành ông, cụ cả rồi. Không tham gia những việc thời cuộc nữa thế là thanh thản, bình yên.

Thiếu tướng Hoàng Kiền

Quê hương thấm đẫm bao điều
Cưỡi trâu, câu cá, thả diều, ngâm thơ
Cuộc đời chín đỏ ước mơ
Nay về vui cảnh bến bờ hồn quê…

Đơn sơ thế thôi các bạn ạ, chẳng cần gì hơn.
Thế rồi tối hôm qua mở VTV1 ra xem, thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nói chuyện với các cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí có nhấn mạnh vấn đề đấu tranh trên các mạng xã hội chống lại sự chống phá Đảng, nhà nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta… do các thế lực thù địch đang tiến hành, rất thâm độc và nguy hiểm. Thông tin trên mạng xã hội nhanh hơn, rộng hơn, nhiều lĩnh vực, người ta dọc nhiều hơn … . Tôi rất mừng, Tổng Bí thư đã đi trước, dẫn đường cho ngành Tuyên giáo đấu tranh trên mạng xã hội mà lâu nay không mấy ai quan tâm. Đã bỏ trận địa cho lũ sói hoành hành xâu xé thành quả cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta. Có ngành còn cấm cán bộ nhân viên tham gia mạng xã hội, trong khi tổng thống, thủ tướng nhiều nước vẫn tham gia, đây là nhận thức chưa theo kịp sự phát triển của thời đại bùng nổ chưa từng thấy của CNTT tác động rất mạnh mẽ đến Truyền thông.
Tôi theo dõi rất kỹ lời phát biểu của TBT, rất mừng, tự tin, cùng với đọc bài của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn,
khơi dậy trong lòng bao điều, lại viết tiếp mấy lời.
Trời bắt viết mà.

Bắt phong trần, phải phong trần
Bắt chơi pacebook, ba lần quyết thôi
Thế mà trời chẳng cho ngơi
Nên đành viết tiếp mấy lời đơn sơ

GIỮ VỮNG TRẬN ĐỊA – TIẾN CÔNG

Đang là thời đại bốn chấm không (4.0)
Các mạng xã hội mở mênh mông
Tự do ngôn luận toàn nhân loại
Nhanh hơn tất cả mọi truyền thông

Thời cơ đã tạo cho mọi người
Kẻ thù, bọn xấu kết không ngơi
Xuyên tạc, kéo lôi thành đồng bọn
Ngày càng ráo riết, thấy rõ rồi

Lật sử, xuyên tạc, lời cắt – thay
“Sói hoang tụ tập cả một bầy
Lăm le lao tới cùng chống phá
Cào chiến công, xé xác anh hùng”

Một trận địa mới đã mở ra
Kẻ thù đang chiếm lấn át ta
Hàng ngày tin độc tuôn xa xả
Mở mạng ra lòng dạ xót xa

Chống lũ quỷ kia mấy bác à
Với lòng tâm huyết quyết xông pha
Tuổi đã xế chiều đều lo lắng
Tự phát bảo nhau gắng tham gia

Nay Tổng bí thư đã chỉ rồi
Mong rằng cá cấp vào cuộc thôi
Dẹp phản bội, thâm thù, hèn nhát
Cho Tổ quốc ta mãi xanh tươi

Ngày 2/8/2018

Thiếu tướng Hoàng Kiền – Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam.

Nguồn: fb tác giả

Facebook Comments