Vì sao tin tốt không thành chiến dịch trên facebook?

share on:

Các bạn trẻ mỗi buổi sáng đi like dạo một vòng, không cần đọc cũng like, trong một câu chỉ cần thấy một chữ, hình đẹp là like, chưa biết đúng sai cũng like, nhưng ít có ai share cho nhau một bài báo tốt.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (bìa trái) làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn chiều 8-3 – ẢNH: HÀ THANH

Ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, đã nói như vậy tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chiều 8-3.

Tại buổi làm việc, Trung ương Đoàn báo cáo về kết quả thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh mục tiêu chung cần hướng đến là nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trở thành nét chủ đạo trong đời sống, tinh thần của xã hội, nhất là trong giới trẻ.

Ông Thưởng cho rằng hiện nay có thực trạng đoàn viên, thanh niên quan tâm về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng càng ít dần, do đó, cần xác định nguyên nhân, đánh giá thực trạng này.

Viện dẫn câu chuyện từ 5 – 7 năm trước, Đoàn đã có sáng kiến tận dụng Internet trong công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, ông Thưởng nói: “Vào môi trường facebook, vì sao tin tốt không trở thành chiến dịch mà ai cũng tiếp cận được?”.

Ông Thưởng cho rằng “các bạn trẻ mỗi buổi sáng đi like dạo một vòng, không cần đọc cũng like, trong một câu chỉ cần thấy một chữ, hình đẹp là like, chưa biết đúng sai cũng like, nhưng ít ai share cho nhau một bài báo tốt, tin tốt hay viết một lời phê bình đối với những tin không đúng, chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp”.

“Làm thế nào để khắc phục, nếu trên mạng xã hội tìm thông tin tiêu cực thì nó cứ đến thôi, nhưng làm thế nào để thông tin tích cực trở thành xu hướng chủ đạo”, ông Thưởng đặt vấn đề.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định với Đoàn luôn phải đổi mới nhanh nhất phương thức tiếp cận thanh niên để từ đó tìm ra cách tuyên truyền tốt nhất.

Anh Phong đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên. Thực tế khoảng một năm nay, Đoàn đã sử dụng các bộ công cụ tuyên truyền trên mạng xã hội theo cách tiếp cận hiện đại.

Đồng thời, chú trọng việc nêu các gương điển hình như 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hằng năm, truyền thông rộng rãi để các gương này trở thành hình mẫu của giới trẻ.

Trước hiện trạng có thanh niên, đoàn viên chưa quan tâm đến học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, chỉ ra một số giải pháp như: phân đối tượng để lựa chọn nội dung truyền tải phù hợp; lựa chọn công cụ, biện pháp tuyên truyền…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả mà các cấp bộ Đoàn đã đạt được trong việc thực hiện chỉ thị 05 và chỉ thị 42, bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương đánh giá có nhiều nét mới và sáng tạo, sử dụng tốt công nghệ thông tin, đi vào chiều sâu giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi thông qua việc tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực.

Ông Võ Văn Thưởng chỉ ra một số vấn đề trọng tâm Đoàn cần chú trọng trong thời gian tới.

Trước hết, tiếp tục thực hiện sáng tạo và có hiệu quả chỉ thị 05 và chỉ thị 42 phù hợp với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng, dân tộc, tự tin lý tưởng, vững bước trong học tập, công tác, đóng góp cho xã hội.

Tiếp đó, tận dụng thế mạnh khoa học công nghệ, tiếp cận truyền thông hiện đại để lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội; truyền bá, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với đấu tranh, phê phán luận điệu sai trái; kết hợp các loại hình giáo dục diễn đàn, tọa đàm, hội thảo… với giáo dục điển hình và giáo dục thực tiễn.

Đồng thời phát huy các hệ thống công cụ, các đơn vị sự nghiệp của Đoàn, tận dụng tối đa sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử để đẩy mạnh giáo dục; tích cực tham mưu với thường trực Ban Bí thư trong việc thực hiện chỉ thị 05 và 42.

HÀ THANH/Báo Tuổi trẻ
Facebook Comments