Video clip linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong xuyên tạc, nói xấu Bác Hồ

share on:

Nghe linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong – giáo xứ Thái Hà xuyên tạc, nói xấu Bác Hồ chúng ta sẽ thấy vô cùng ức chế và bức xúc:

Facebook Comments