Việt kiều yêu nước tại Canada tuần hành mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

share on:

Hoà trong không khí chung của dân tộc, nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vừa qua, bà con Việt kiều yêu nước Canada tuần hành chào mừng.

Tham dự lễ tuần hành ngoài bà con Việt kiều yêu nước còn có các bạn Canada yêu chuộng hoà bình. Cùng với việc kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất đất nước, Việt kiều ở đây cũng tuần hành chào mừng ngày Quốc tế lao động 01-5.

Huyền Trang

Facebook Comments