Month: Tháng Mười Hai 2017

1500 views

Đội Cờ Đỏ xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân

Hôm nay 31-12-2017, Đội Cờ Đỏ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tổ chức đón...

485 views

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước nhanh, bền vững

“Ðất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được, thế và...