“Dân chủ” được hiểu như thế nào cho đúng?

share on:

“Dân chủ” được hiểu như thế nào cho đúng? Dân chủ phải đi liền với kỷ cương. Khi chưa hiểu đúng thì Việt Tân, 3 que và các thế lực thù địch đừng cố kêu gào là Việt Nam không có “dân chủ”. Mời các bạn nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí về vấn đề này nhé.

Nhờ các bạn chia sẻ để nhiều người tiếp cận với đoạn clip này.

Facebook Comments