Lễ kỷ niệm “Ngày quân lực Việt Nam cộng hoà” 19/6/2017

share on:

Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày 19/6 hàng năm, đám lưu vong hải ngoại lại tổ chức “lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam cộng hoà”. Năm nay, nhân dân Việt Nam lại được xem hài miễn phí!

Facebook Comments