Nhìn lại “cách mạng màu” ở một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

share on:

Hiện nay, có hàng trăm tổ chức phản động lưu vong được tuyên bố thành lập dưới nhiều danh xưng khác nhau như “mặt trận”, “phong trào”, “ủy ban”, “liên minh”, “đảng phái”…tập trung chủ yếu ở Mỹ, Pháp, Úc, Đức, Canada…Tuy số lượng tổ chức nhiều, nhưng thực chất chỉ có khoảng vài chục tổ chức có thực lực tài chính hoặc được sự ủng hộ về mặt vật chất, tinh thần của các thế lực thù địch đã và đang tiến hành hoạt động chống đối, xâm phạm trực tiếp đến ANQG Việt Nam; điển hình là các tổ chức “Việt tân”, “Đảng dân chủ nhân dân”, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”, “Câu lạc bộ Viễn tượng Việt Nam”.

             Âm mưu cơ bản, lâu dài của các tổ chức phản động lưu vong là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN. Trong giai đoạn hiện nay chúng tìm mọi cách xây dựng lực lượng ngầm ở trong nước, tạo tiền đề cho việc hình thành xu thế đa nguyên, đa đảng ở Việt nam; ráo riết tìm cách liên kết trong – ngoài hòng hình thành một “Liên minh chính trị” và công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước; kích động quần chúng biểu tình, gây bạo loạn chính trị nhằm tiến hành “cuộc cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
NHÌN LẠI “CÁCH MẠNG MÀU” Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
NHÌN LẠI “CÁCH MẠNG MÀU” Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
           Nhìn lại các các cuộc cách mạng màu ở các nước Đông Âu, Trung Đông hay Bắc Phi có thể thấy, chiến lược “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” của các thế lực thù địch không chỉ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của các Đảng cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, ngăn cản xu thế đấu tranh giành độc lập dân tộc mà nó còn gây khủng hoảng và ngăn cản xu thế tiến bộ của xã hội trên toàn thế giới. Thực hiện “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” đối với các nước, Mỹ và các thế lực thù địch nhằm làm thay đổi một cách căn bản tính hợp pháp chế độ nhà nước của một quốc gia phục vụ cho ý đồ của Mỹ, làm xáo trộn lãnh thổ quốc gia ngay ở trong chính quốc, gây nên các cuộc xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và khủng bố. Bởi vì, “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” gây nên mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo và chính quyền của các nước đối tượng, dẫn đến tranh giành quyền lực, kỳ thị dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, vùng, miền, dẫn đến tư tưởng tự trị, ly khai, dưới chiêu bài “tự do dân chủ, tự do tôn giáo”; các tôn giáo hoạt động mang màu sắc chính trị là mầm mống gây nên sự hỗn loạn xã hội. Dưới chiêu bài “đa nguyên, đa đảng”, các băng đảng nổi lên tranh giành quyền lực, chính là mầm mống của chủ nghĩa khủng bố và hoạt động khủng bố, đẩy đất nước vào con đường nội chiến không lối thoát.
          Dưới tác động của “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” đã gây ra khủng hoảng và ngăn cản xu thế tiến bộ xã hội của các dân tộc, các nước đối tượng trên tất cả các lĩnh vực đời sống- xã hội. Trên lĩnh vực kinh tế, nhiều nước mất phương hướng hoặc chệch hướng phát triển, bị hòa tan nền kinh tế truyền thống vốn là sức mạnh của mình, dẫn tới khủng hoảng trầm trọng nền kinh tế. Trên lĩnh vực chính trị, làm biến chất, đổi màu nhiều nước có xu thế độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, Nhà nước từ chỗ phục vụ lợi ích dân tộc đã quay lưng phản bội lợi ích dân tộc, trở thành tay sai, đồng minh, phục vụ cho lợi ích của Mỹ và phương Tây. Trên lĩnh vực văn hóa, văn hóa ngoại lai, thực dụng tiêm nhiễm, phá vỡ bản chất truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, thay vào đó là lối sống xa hoa, trụy lạc, nảy sinh văn hóa hủ bại, ra đời các băng nhóm xã hội đen, lưu manh hóa đe dọa cuộc sống bình yên của đất nước. Trên lĩnh vực đối ngoại, deo rắc sự hoài nghi lẫn nhau giữa các quốc gia, làm giảm vị thế và uy tín của các nước trên trường quốc tế. Trên lĩnh vực quốc phòng- an ninh, làm cho nội tình các nước đối tượng luôn mơ hồ, mất cảnh giác, không nhận thức rõ được đối tác, đối tượng trong quan hệ.
Như vậy, chiến lược “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” của Mỹ và các nước thù địch thực sự đang gây khủng hoảng và ngăn cản xu thế tiến bộ, làm gia tăng phân hóa và luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong xã hội; làm gia tăng mâu thuẫn giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp trong xã hội; làm phát sinh không ít các tiêu cực, tăng thêm các “điểm n óng” ly khai, chủ nghĩa dân tộc cực đoan… dẫn tới khủng hoảng chính trị- xã hội trầm trọng cho nhiều quốc gia. Sự xâm nhập, tác động, chuyển hóa của “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” đã có không ít người, kể cả lãnh đạo cấp cao của một số nước đối tượng đã bị lung lạc ý chí, mất phương hướng chính trị, cổ súy cho tư tưởng “tự do tư sản” ngăn cản xu thế tiến bộ xã hội.
NHÌN LẠI “CÁCH MẠNG MÀU” Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
NHÌN LẠI “CÁCH MẠNG MÀU” Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
              Mỹ và phương Tây lợi dụng, tận dung ưu thế do “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” tạo ra để trực tiếp can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các nước đối tượng, thực hiện chi phối, điều tiết, hướng lái các quốc gia, dân tộc đi theo ý đồ của chúng. Đối với những nước đối tượng của “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu”, mâu thuẫn xã hội, dân tộc, sắc tộc, tôn giáo tăng lên khó có thể giải quyết được triệt để tận gốc. “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” dù diễn ra theo chiều hướng nào cũng khó có thể làm ổn định được đất nước sau những gì đã diễn ra, mâu thuẫn lợi ích giữa các phe phái không vì thế mà được giải quyết, các điểm n óng khu vực không giảm mà còn tăng lên.
Nhìn lại các sự kiện phức tạp về ANTT ở trong nước trong thời gian qua, cho thấy, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng những thiếu sót của một số chính quyền cơ sở, một số lãnh đạo và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, sự yếu kém, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước, các vụ việc hình sự, mặt trái của cơ chế thị trường; diễn biến tình hình thế giới và trong nước để tuyên truyền, xuyên tạc, phê phán, nói xấu chế độ, công kích tính khoa học, đúng đắn của chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bóp méo, lồng ghép thật giả để làm cho người đọc không phân biệt được trắng đen, phải trái…; bịa đặt theo ý đồ của chúng các sự kiện lịch sử, chính trị- xã hội, các vụ việc, kích động, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Đặc biệt, với mưu đồ chống phá đến cùng, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong đã cấu kết với những đối cực đoan trong tôn giáo không ngừng duy trì các cuộc tuần hành biểu tình, gây rối an ninh trật tự với quy mô, mật độ ngày càng dày và tính chất ngày càng phức tạp, nguy hiểm (các cuộc tuần hành biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở Bình Dương năm 2014; các vụ việc lợi dụng vấn đề môi trường do công ty Formosa gây ra để tổ chức các hoạt động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ xẩy ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh thời gian gần đây…). Những mâu thuẫn, xung đột trong đời sống xã hội đều là cái cớ để chúng tiến hành các hoạt động kích động chống phá. Và đây cũng là thời cơ để số đối tượng chống đối cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc thực trạng chính trị- xã hội trong nước cho các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài sử dụng vào mục đích chống Việt Nam. Đồng thời, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở bên ngoài vận động quyên góp, cung cấp tiền, phương tiện, vân động chính giới các nước hậu thuẫn cho số đối tượng phản động nội địa. Chúng vận động Quốc hội, Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế thù địch với Việt Nam như tổ chức “Giám sát nhân quyền” (Human Rights Watch), “Ân xá quốc tế” (Amnesty International- Al)… can thiệp, gây sức ép, đòi trả tự do cho số đối tượng bị xử lý, trao giải thưởng nhân quyền, giải thưởng văn học; vận động các chính quyền, nghị viện Mỹ, các nước EU thông qua Dự luật nhân quyền, ra các nghị quyết lên án Việt Nam…
Chiến lược “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” đang thực sự là nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định chính trị- xã hội không chỉ ở các nước xã hội chủ nghĩa đã bị đổ vỡ, mà còn là nguy cơ đe dọa các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới, các nước đấu tranh giành độc lập dân tộc, nó thực sự trở thành mối hiểm họa gây nên khủng hoảng và ngăn cản xu thế tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.Thắng Cốc

Facebook Comments