Phát biểu chống lại những luận điệu xuyên tạc trong hội nghị về “Xã hội dân sự”

share on: