Tên phản động Phạm Minh Hoàng chống phá Nhà nước!

share on:

Tên phản động Phạm Minh Hoàng chống phá thế này, sau khi ra tù không biết ăn năn hối cải mà tiếp tục chống phá Nhà nước thì bị trục xuất là đúng thôi. Nhân dân rất đồng tình, phấn khởi, ủng hộ Quyết định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Facebook Comments