Tag: chống phá nhà nước

Chuẩn bị xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh theo Điều 88 BLHS
1217 views

Chuẩn bị xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh theo Điều 88 BLHS

Bị can Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) bị truy tố về hành vi tuyên truyền chống...

883 views

Tên phản động Phạm Minh Hoàng chống phá Nhà nước!

Tên phản động Phạm Minh Hoàng chống phá thế này, sau khi ra tù không biết ăn năn...