Tên phản động Phạm Minh Hoàng đã có mặt tại Pháp, tại sao hắn muốn ở lại Việt Nam?

share on:

Như thông tin đã đưa, sau khi bị Chủ tịch nước tước quốc tịch, tên phản động Phạm Minh Hoàng đã bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Ngay sau khi y về đến Pháp, đông đảo đối tượng Việt Tân đã có mặt, trong đó có “cơ quan ngôn luận” của Việt Tân – đài Chân Trời Mới!

Phạm Minh Hoàng đã có mặt tại Pháp, cơ quan ngôn luận Việt Tân có mặt ngay lập tức

Phạm Minh Hoàng là một trong những tên cốt cán của tổ chức khủng bố Việt tân được tạo vỏ bọc với mác học hàm giáo sư. Được “cử” về nước gây dựng phong trào hoạt động chống phá đất nước. Bọn Việt tân ở hải ngoại coi Hoàng như là một “lãnh tụ” của tổ chức Việt tân hiện diện trong nước để chỉ đạo. Cho nên việc Phạm Minh Hoàng bị trục xuất là gáo nước đá hắt vào mặt bọn cốt cán của tổ chức khủng bố này làm thất bại ý độ chống phá từ bên trong. Vì vậy, chúng luôn tìm mọi cách để Hoàng được ơ lại trong nước để hoạt động kể cả liên hệ với Lãnh sư Pháp được giúp đỡ nhưng vì liên quan đến tổ chức khủng bố Việt tân Lãnh sự Pháp từ chối thẳng thừng. Mọi sự cố gắng của chúng đều đã thất bại.

Đồng bọn ra chào đón Hoàng

Sau khi bị tước quốc tịch và trục xuất, hiện Hoàng đã có mặt tại Pháp trở về với đồng bọn của mình. Rồi đây Hoàng cũng sẽ như Cù Huy Hà Vũ, như Hải Điếu Cày, như Tạ Phong Tần, những kẻ chống phá đất nước và phải rời bỏ quê hương để đi đến một quốc gia khác. Rồi đây sẽ chìm vào quên lãng, sống những năm tháng còn lại lay lắt nơi đất khách quê người, và nếu như không có sự khoan hồng của đất nước, thì tất cả sẽ tan biến như những kẻ chưa từng có một Tổ quốc. Âu cũng là một cái giá phải trả cho những kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân.

HOVI, TCKGM

Facebook Comments