Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh lại bị Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lôi ra phỉ báng

share on:

Đây là một stt của Tiến sĩ Ca trù Nguyễn Xuân Diện!

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh lại bị Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện lôi ra phỉ báng

Tôi chắc là bất cứ ai cũng có thể nhận ra dã tâm của TS Nguyễn Xuân Diện khi y đăng 2 bức ảnh kèm lời bình: “Đã Qua Sử Dụng”. Tôi cũng chắc chắn rằng, Nguyễn Xuân Diện sẽ là đối tượng để người đời phỉ nhổ thì sự láo xược với những người có công với đất nước.

Tôi hiểu Nguyễn Xuân Diện phỉ báng lãnh tụ dân tộc Hồ Chí Minh để chứng tỏ điều gì với ai.

Thực lòng, tôi khuyên Nguyễn Xuân Diện đừng cố tạo ra hội chứng “đốt đền” để hi vọng nổi tiếng bởi dân tộc Việt Nam vốn tôn thờ những người có công với đất nước. Nguyễn Xuân Diện cần phân biệt rõ nổi tiếng và tai tiếng khác nhau về bản chất.

Với những gì mà Nguyễn Xuân Diện đang làm không khác gì một con rối mang danh dân chủ và đã có những người thẳng thắn gọi đó là thằng vong bản, là thằng mất dạy và là thằng té re về tư tưởng, tâm hồn.

Tôi cũng nhắc lại, không ai cấm Nguyễn Xuân Diện và những con lừa bại não, nâng bi, kèn sáo bất cứ ai, hay coi thường ai, nhưng điều này không có nghĩa là chúng được ỉa đái khắp nơi, phỉ báng danh nhân dân tộc, bôi tro trát trấu vào những đấng sinh thành, vì đây là xã hội với những quy tắc ứng xử có văn hóa được tôn thờ.

Lời khuyên cuối cùng cho Nguyễn Xuân Diện là hãy xứng đáng với học vị Tiến sĩ Ca Trù, hãy tỏ ra mình là người được giáo dục tử tế mà không phải là loại phản phúc.

Thúy Vy/ Minh Anh

Facebook Comments