Xã hội dân sự và âm mưu chuyển hoá chế độ chính trị tại Việt Nam

share on:

Sau 30 năm đổi mới, thực hiện thành công chính sách mở cửa, hội nhập, Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoám xã hội và an ninh quốc phòng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà nó đem lại thì cũng đi kèm theo đó là những mặt trái nảy sinh trong xã hội ở nước ta như: tệ nạn xã hội ngày càng tăng và phức tạp, vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra nhiều nơi, khoảng cách giàu nghèo càng gia tăng…

      Lợi dụng chính sách mở cửa, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, gây chia rẽ nội bộ trong nhân dân, làm cho tình hình chính trị ở trong nước ngày càng phức tạp. Đặc biệt, chúng lợi dụng chiêu bài “xã hội dân sự” để tuyên truyền, làm công cụ chủ lực để phục vụ cho mục đích chuyển hoá chính trị, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.
XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ ÂM MƯU CHUYỂN HOÁ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM
XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ ÂM MƯU CHUYỂN HOÁ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM
           Một trong những cái gọi là tổ chức xã hội dân sự
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã đều nghe qua cụm từ “xã hội dân sự”, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ được bản chất của nó là như thế nào. Theo quan điểm của C.Mác, cùng với sự tổng kết các quan điểm về xã hội dân sự đi đến một khái quát chung: “xã hội dân sự là tập hợp các mối quan hệ giữa các cá nhân trong khuôn khổ của một quốc gia dân tộc, được xác định với những phẩm chất cơ bản như tính tự nguyện, tính phi lợi nhuận và tính tự quản, xã  hội đó được xem là nằm cạnh và độc lập với thị trường nhà nước”. Từ những dấu hiệu đó cho thấy, XHDS là một thực thể có tính hai mặt, bên cạnh những giá trị nhân văn, đạo đức có thể mang lại để góp phần phát triển xã hội thì ngược lại tính tổ chức của nó khá lỏng lẻo, dễ bị tổn thương, dễ mất kiểm soát và rơi vào hỗn loạn, dễ bị lợi dụng vì mục đích chính trị. Bởi vậy đây được các thế lực thù địch sử dụng làm con bài chính cho âm mưu đối với nước ta.
Hiện nay, ở Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày càng có nhiều tổ chức xã hội dân sự được thành lập và hoat động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, trong đó có một số tổ chức là thành viên của MTTQVN, các tổ chức đã góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên với âm mưu “ diễn biến hoà bình” các thế lực thù địch quốc tế luôn muốn tạo ra các lực lượng đối lập chống đối Đảng Cộng sản ngay trong lòng xã hội Việt Nam bằng những hoạt động cụ thể như: tuyên truyền làm suy yếu vai trò tổ chức, quản lý xã hội của Nhà nước ta, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị đối lập ra đời dưới danh nghĩa là xã hội dân sự; tuyên truyền, khuyến khích mỗi công dân bày tỏ chính kiến không giới hạn và liên kết với những người khác hình thành các tổ chức độc lập tham ra vào đời sống công động, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; hậu thuẫn cho các thế lực hoạt động chống phá cách mạng nước ta, tập hợp lực lượng đối trọng gây sức ép đòi đa nguyên chính trị, đa đảng nhằm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta.
Trên thực tế chúng ta thấy rằng, tầm ảnh hưởng của các tổ chức XHDS là không hề nhỏ, các tổ chức xã hội dân sự ngày càng nhiều, kéo được số đông quần chúng tham gia và tạo đươc hiệu ứng lớn trong xã hội Việt Nam. Thời gian qua có rất nhiều đối tượng phản động đã lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để phục vụ cho các mưu đồ chính trị, tiến hành thành lập các tổ chức “xã hội dân sự chính trị” để thực hiện các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Trong đó chúng ta có thể kể đến như: Hội cựu tù nhân lương tâm, Hội phụ nữ nhân quyền, Hội anh em dân chủ, Diễn đàn xã hộ Qua rà soát, trên địa bàn cả nước hiện có trên 60 hội, nhóm, trong đó có hơn 20 hội, nhóm có thực lực tham gia các hoạt động xâm phạm ANQG, gồm: “Nhóm bạn của Lê Quốc Quân”, “Hội cựu lao động Đài Loan”; “Văn phòng trợ giúp pháp lý công nhân và cô dâu Đài Loan”; “Hội anh em dân chủ”, “Hoàng Sa FC”, “No.U FC”, “Mạng lưới Bloger Việt Nam”, “Phong trào con đường Việt Nam”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội bầu bí tương thân’, “Hội cựu tù nhân lương tâm”; “Diễn đàn xã hội dân sự”; “Văn đoàn độc lập Việt Nam”; Hội nhà báo độc lập Việt Nam”…
XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ ÂM MƯU CHUYỂN HOÁ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM
XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ ÂM MƯU CHUYỂN HOÁ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TẠI VIỆT NAM

Các đối tượng mượn danh cái gọi là tổ chức xã hội dân sự để hoạt động tuyên truyền chống phá

        Về tính hợp pháp: việc thành lập và hoạt động của các hội, nhóm này đều không xin phép các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
Xét về hình thức, các hội, nhóm này mang tính nghề nghề nghiệp, xã hội, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…; thực chất đây là các tổ chức trá hình, ngoại vi của các tổ chức phản động, chịu sự quản lý, chỉ đạo của các đối tượng phản động trong và ngoài nước; núp dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, lợi dụng danh nghĩa “bảo vệ chủ quyền biển đảo”, “chống ngoại xâm” để phục vụ ý đồ lôi kéo, tập hợp lực lượng, khuyếch trương thanh thế, tạo tiền đề cho các hoạt động cực đoan, chống đối, từng bước công khai hóa tổ chức đối lập, tạo thế đối trọng với Đảng cộng sản Việt Nam; lợi dụng những sự kiện chính trị lớn trong nước, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp về các mặt đời sống, xã hội trên địa bàn để kích động, xuyên tạc, tuyên truyền phá hoại tư tưởng: sửa đổi Hiến pháp 1992, vấn đề biển Đông, tưởng niệm số binh lính Việt Nam Cộng hòa tử trận trên hải chiến Trường Sa, Hoàng Sa… Đặc biệt, thời gian qua một số linh mục cực đoan như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đã lợi dụng vấn đề “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” để tiến hành tuyên truyền, xuyên tạc các vấn đề chính trị, kinh tế – xã hội, vu cáo Đảng, Nhà nước, lôi kéo, kích động số giáo dân trong giáo phận gây rối an ninh trật tự trên địa bàn Nghệ An, gây hiệu ứng xấu đến dư luận trong nước.
Tình hình thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, tác động không hề nhỏ đến xã hội ở Việt Nam, cùng với đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, lợi dụng xã hội dân sự là cách thức để thực hiện ý đồ “diễn biến hoà bình” nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản và chế độ XHCN ở Việt Nam. Trên thực tế đã chứng minh các cuộc cách mạng màu đã xảy ra ở một số nước như: “cách mạng cam” ở Ucraina, “mùa xuân A rập” ở Trung Đông…được coi là những điển hình của các cuộc lật đổ chế độ chính trị hiện thời bất bạo động do các nhóm xã hôi dân sự tiến hành dưới bàn tay hậu thuẫn của các nước phương Tây. Đó cũng là bài học mà Đảng, Nhà nước ta nên rút ra, để phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ của thế lực thù địch với nước ta và thực tế đã cho thấy toàn Đảng, toàn dân ta đã đánh bại mọi kẻ thù, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lật đổ chính quyền của địch, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng phản động, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ vững môi trường ổn định xã hội trong cả nước.
Là người dân Việt Nam, chúng ta phải nhận thức rõ về xã hội dân sự, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động trong nước. Không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xúi giục, kích động của chúng để tránh có những hành vi vi phạm pháp luật, đi trái lại với lợi ích của cả dân tộc, cùng nhau đoàn kết đánh bại mọi âm mưu của địch, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ những thành quả cách mạng mà thế hệ cha ông đã dày công vun đắp bằng xương máu, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.Quốc Hoàn

Facebook Comments